जनकल्याण समितीची पहिली गाडी सतराशे कौले घेऊन वेळास येथे जाऊन परत आली. गाडी तळवली तालुका गुहागर येथून निघाली आणि आणि वेलदूर मार्गे वेळासला गेली.

SourceRSS Janakalyan Samiti Maharashtra Prant    Date16-Jun-2020
|
 
b4_1  H x W: 0